Sprawdzanie kompetencji językowych

Nasza pasja, doświadczenie i wiedza lingwistyczna umożliwia nam nie tylko skutecznie sprawdzić faktyczny poziom kompetencji językowych w Twojej firmie, ale również dopasuje testy do profilu zatrudnienia.

Sprawdzanie kompetencji językowych

Tak to działa:

Po pierwsze

Przygotowujemy odpowiedni test, dopasowany do charakterystyki stanowiska, a także scenariusze do rozmów wideo i kryteria oceny.

Po drugie

Kandydaci otrzymują link do testu i określony czas na jego wykonanie. Jeśli wynik testu jest odpowiednio wysoki, natychmiast dostają zaproszenie do rozmowy na żywo. We wskazanym terminie sprawdzana jest następnie umiejętność posługiwania się językiem w wymaganych przez stanowisko sytuacjach.

Po trzecie

Kandydat dostaje certyfikat, a firma – raport o kandydacie.Wszystko to sprawnie, szybko, według ustalonych wcześniej wytycznych.

Sprawdz na testee.eu