Czego nauczysz się w Language Extreme?

Ania Czerwińska25 października 2023

Języków obcych często uczymy się długo, żmudnie i na smutno.

Zaczynamy na początku swojej edukacji i ciągniemy aż do studiów, napychając sobie głowy słówkami, odmianami i czasami. Nierzadko po kilka razy tym samym materiałem, bo bez powtarzania wyuczony przed testami zasób słów gdzieś jak na złość wyparowuje.

To wszystko jest potrzebne i ważne, i przy systematycznym powtarzaniu i praktyce może dać solidne podstawy do tego, żeby na swoim CV oznaczyć poziom znajomości języka etykietą „zaawansowany”.

I co dalej?

Biznes do sprawnego działania potrzebuje dobrej komunikacji. Dobrej, czyli takiej, która dopasuje się do sytuacji i przyniesie pożądane efekty w wybranym obszarze. Tym samym biznes potrzebuje osób, które odnajdą się w każdym możliwym scenariuszu: od powitania gości zagranicznych w recepcji, aż do domykania negocjacji z kluczowym klientem. Czy osoby wkraczające na rynek pracy i przychodzące do Waszej firmy na pewno są do tego przygotowane?

Dlatego podchodzimy do kompetencji językowych inaczej i od drugiej strony. Zaczynamy od wizji rzeczywistych efektów, które osiągnięcie i wokół nich budujemy program, który będzie jednocześnie i dopasowany do Was, Waszego środowiska, branży i wymagań, i sprawi, że sami chętnie zaczniecie wychodzić poza strefę lingwistycznego komfortu.

Przykłady? Mamy kilka.

Jeśli jesteś PMką w IT, to powinnaś z agile’ową lekkością umieć przygotować czytelny raport, albo prezentację dla obcojęzycznych interesariuszy.

Jeśli sprzedajesz projekty w sektorze morskim, to powinieneś być ekspertem w tworzeniu profesjonalnych ofert, umów i korespondencji handlowej przeznaczonej dla klientów międzynarodowych, wiedzieć jak precyzyjnie odpowiadać na ich pytania lub rozwiązywać ich obawy.

Jeśli rekrutujesz, to powinnaś umieć zadawać pytania, budować dobrą atmosferę i klarownie opowiadać o tym, czego kandydat może się spodziewać dalej.

Jeśli występujesz na konferencjach, to powinieneś pewnie płynąć prosto do brzegu swoich wypowiedzi, zgrabnie nawigując przy pomocy odpowiedniego języka i nie gubiąc przy tym uwagi publiczności.

Jeśli jesteś architektką, to umiejętność wszechstronnego omawiania projektów oraz sprawnego przeprowadzania negocjacji stanie się Twoim atutem.

Jeśli robisz badania na uniwersytecie, to z kolei powinieneś dążyć do biegłości w płynnym, zwięzłym i klarownym przedstawianiu informacji.

Jak to robimy?

Zaczynamy od skupienia się na niezbędnych podstawach, czyli umiejętnościach w 6 obszarach:

1. ŁADNA I ZROZUMIAŁA WYMOWA
Aby dodawała mocy przekazowi i nie powodowała kompleksów, ani nieporozumień.

2. KULTURA SPOTKAŃ
Aby umieć przejść gładko od small talku, przez aktywny udział w dyskusji, aż do wniosków końcowych, czując się przy tym jak ryba w wodzie, zarówno przed monitorem, jak i w sali konferencyjnej.

3. UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ
Aby zażegnywać konflikty, wzmocnić dobrą robotę i zgrabnie zmotywować do działania.

4. NEGOCJACJE
Aby skutecznie proponować, odrzucać, dyskutować, namawiać i jak najczęściej osiągać sytuacje win-win.

5. KORESPONDENCJA MAILOWA
Aby elegancko operować stosownymi zwrotami i tworzyć jasny przekaz bez zbędnego zadęcia.

6. PREZENTACJE
Aby nawet najmniej porywający temat umieć przedstawić efektownie, ciekawie i emanując pewnością językową.

To jeszcze nie wszystko

Każda branża, każda firma, a nawet każdy zespół potrzebuje skupić się na tych obszarach w różnych proporcjach: ci, co dużo piszą, muszą stać się mistrzami bezbłędnego przekazu bardziej niż czarodziejami storytellingu, a specjaliści do spraw kluczowych klientów powinni szlifować inne rodzaje negocjacji niż zespół rekrutacyjny.
Dlatego dbamy o to, żeby wiedzieć jak najwięcej o Was, Waszej branży i Waszych potrzebach.


Sami nieustannie dokształcamy się i śledzimy trendy w biznesie i języku. Promujemy uczenie się i stosowanie języka, który nie tylko jest poprawny i nowoczesny, ale także zgodny z wartościami różnorodności, równości i integracji. Co to znaczy? Ano to, że stawiamy na język inkluzywny, który tworzy przyjazne i dostępne środowisko komunikacyjne, w którym wszyscy ludzie czują się uwzględnieni i szanowani.

Co teraz?

To Wy nam powiedzcie: kontakt@languageextreme.pl.

Czego nauczysz się w Language Extreme?